Õppeaasta kokkuvõtted

Allikas: ELIIS

Funktsioon „Õ/A kokkuvõtted“. Täpsemalt on siis tegemist teie enda kuu kokkuvõtetega, mis on koostatud päeviku analüüsidest. Õ/A kokkuvõtet saab koostada tingimusel, kui olete loonud vähemalt ühe kuu kokkuvõtte. Juhtkond saab koostada Õ/A kokkuvõtte aruande, mille valik on menüüs „Aruanded“.

Vajalikud sammud lähemalt:

1. Koosta kokkuvõte päeviku analüüsidest – kuu kokkuvõtte leiate „Kuuplaanid“ alt. Teksti saaate oma äranägemise järgi vormindada ja parandada, seejärel „Salvesta kokkuvõte“

Koosta.png

2. Peamenüüst valida Õ/A kokkuvõtted. Esmalt kuvatakse teile käesoleva õppeaasta kuupäevad koos lahtritega, kus on ära toodud, millise kuu kokkuvõte on Teil koostatud.

Kuva.png

3. Kuuplaanide ülevaate all leiate nupu „Koosta rühma aasta kokkuvõte kuuplaanide kokkuvõtetest“.

Aasta.png

4. Enne koostamist saate järgneva hoiatusteate:

Hoiatus.png

5. Kokkuvõte koostatakse samale lehele, mida saate vastavalt oma äranägemise järgi korrigeerida ja seejärel salvestada.

6. Juhtkonnal on tekkinud juurde üks aruanne „Õ/A kokkuvõtted“, mida saab valida vastava rühma kohta.

NB! Kokkuvõte koostatakse vastava õppeaasta kohta, mis on teil „Rühmad“ menüüs valikus rühma seadete all. Kes pole veel rühma/õppeaasta arhiveerimist teinud, peaks nägema 2014-2015 õppeaasta rühmasid ning vastavalt "Õ/A kokkuvõtted" lehel tabelit alates sept.2014 kuni august 2015. Õppeaasta kokkuvõte luuaksegi kuvatud perioodi (õppeaasta) kohta.