ELIIS:Privaatsus

Allikas: ELIIS

ELIIS võtab Sinu privaatsust ja isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Selleks, et turvaliselt ELIISi kasutada, hoiame oma privaatsuspõhimõtetega kursis oma töötajaid kui ka ELIISi haldamise eest vastutavaid isikuid. Eliis Tarkvara OÜ on registreeritud andmekaitse inspektisoonis (AKI).

Võõra e-posti aadressi sisestamisel oma profiili, võid oma konto ja isikuandmed teha nähtavaks võõrale isikule. Palume tähelepanelikult kontrollida oma isikuandmete õigsust, arusaamatuste vältimiseks.

Et ELIISi kasutada peab Sinu arvutis olema lubatud küpsiste (inglise k. - cookies) kasutamine, mis võimaldab seanssi meeles pidada ja abistab lehel liikumist. Et kaitsta ELIIS-i volitamata juurdepääsu eest ja ELIISis olevale teabele või selle volitamata muutmise, rikkumise või avalikustamise eest kasutame andmevahetuse krüpteerimiseks SSLi, mis tagab, et kõik andmed jõuavad turvaliselt Teie arvutist ELIISi serverisse.

Google Analytics’i teenust kasutame ELIISi veebisaidil, seda kasutajastatistika saamiseks ja mis järgib Google’i privaatsuseeskirju. Kogume kontaktandmeid isikutelt, kes meiega ise ühendust võtavad.

Meilt võidakse nõuda seaduses ettenähtud juhtudel isikuandmete avaldamist. Lisaks kui meie arvates aitab ära hoida seaduse või teenuse tingimuste rikkumist võime jagada isikuandmeid ja lisateavet omaalgatuslikult.

ELIISi privaatsuspõhimõtted muutuvad koos internetiga ning seetõttu on ka meil vahel tarvis neid uuendada. Uuendustest anname teada kõigile ELIISi kasutavate lasteaedade juhtkondadele e-posti teel või edastame vastava teate ELIISi veebikeskkonnas.

Kui Teil on seonduvaid küsimusi Teie privaatsuse rikkumisega või ELIISi privaatsuspoliitika kohta, saate meie ühendust võtta e-posti teel info@eliis.ee