ELIIS:Tiitelandmed

Allikas: ELIIS

ELIIS on internetipõhine infosüsteem mis on mõeldud kasutamiseks alusharidust pakkuvates asutustes.

Tänu suurele uurimustööle, headele nõuannetele Haridus ja Teadusministeeriumi inimestelt ning lastevanemate ja lasteaia õpetajate tagasisidele oleme pika töö tulemusena saanud valmis abivahendi, mis tulevikus saab olema asendamatu kõigi lasteaedade igapäevatöös.

Oleme loonud ELIISi eelkõige abivahendiks kohalikule omavalitsusele, lasteaiale ning õpetajale. Samuti igapäevaseks partneriks kodu ja lasteaia vahel.

Kohaliku omavalitsuse jaoks on tegemist lasteaedade haldussüsteemiga, kust saab kiiresti ülevaate õpetajatest, rühmadest, lasteaia nimekirjadest ning on võimalik koostada erinevaid statistikaid.

Lapsevanema jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus antakse hea ülevaade lasteaias toimunust/toimuma hakkavast ja lapse arengust. Kooli minnes väljastab süsteem soovi korral lapsele ka koolivalmiduskaardi.

Õpetaja jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus on koondunud kõik info ühte kohta, see on kiiresti leitav ja kättesaadav ning kogu protsess on paberivaba. Mainima peab ka tõsiasja, et süsteem on loodud, mõeldes kõigi peale - lihtne ja arusaadav ka algteadmistega arvutikasutajale.