Juhtkonna ülevaade

Allikas: ELIIS

Õpetajad

Kasutajale on kuvatud nimekiri kõikidest lasteaias töötavatest õpetajatest. Kuvatud on ka õpetajale määratud rühmad. Õpetaja nimele vajutades kuvatakse õpetaja kontakt info. On võimalik õpetaja lasteaiast eemaldada vajutade „Eemalda“ nuppu õpetaja nime taga. Õpetaja lisamine toimub nupu „Lisa uus õpetaja“ abil, sisestades õpetaja ees- ning perekonnanime. Võimalik ka kohe määrata õpetajale rühm.

Lapse

Kasutajale on kuvatud nimekiri kõikidest tema lasteaias käivatest lastest infoga (nimi, isikukood, rühm). Võimalik laps eemaldada lasteaia nimekirjast vajutade nuppu „Eemalda“. Et uus laps lisada tuleb vajutada nuppu „Lisa uus laps“ ning sisestada lapse ees- ja perekonnanimi ja Päevikud

Juhtkonna rollis oleval kasutajal on ülevaade kõikide rühmade päevikutest. Muuta kasutaja neid ei saa.

Plaanid Kasutajal on ülevaade kõikide rühmade nädala- ning kuuplaanidest. Muuta neid ei saa ja navigeerimine toimub analoogselt nagu päevikutelgi.