Rühmad

Allikas: ELIIS

Rühmad funktsioon lasteaia juhatajale!

Rühmade funktsiooni kuvamine on jagatued kahte ossa. Esimene – lasteaia tavarühmad, teine – erirühmad. Mõlemad on kuvatud tabelina koos infoga (nimi, laste arv, rühma õpetaja(d)). Erirühmade all on mõeldud huvirine, trennid jne. Kui üks laps võib kuuluda süsteemis ainult ühte tavarühma siis erirühmadesse võib laps kuuluda mitmesse. Erirühmad on mõeldud õpetajatele kes tegelevad kõikide lastega lasteaiast kuid lapsed on erinevatest rühmadest. Erirühma õpetajale on võimalik koostada ise valitud lasteaias käivatest lastest elektroonilinepäevik.

1.1. Rühma lisamine/muutmine Uue rühma saab lasteaeda lisada kui vajutate nuppu „Lisa uus rühm“ sisestate rühma nime, algus- ja lõppaasta (märgivad rühmapäeviku kestvust aastates) ning vajutate „Lisa“. Rühm ilmub tabelisse. Et muuta rühma nime või päeviku kestvust tuleb vajutada rühma nimele. Avanevad lahtrid kus on võimalik muudatused teha. Peale muudatuste tegemist tuleb vajutada nuppu „Muuda“.


1.2. Laste rühma nimekirja lisamine/eemaldamine Tuleb vajutada laste arvu peale soovitud rühmal. Võimalus laps rühma nimekirjast eemldada. Kui laps on eemaldatud on laps lasteaia üldises nimekirjas, seejärel on võimalik laps lisada mõne teise rühma nimekirja. Lapse lisamine toimub eelmanitud kohas, vasakul on rippmenüü „Lisa laps:“ Sealt valides eelnevalt rühmast eemaldatud lapse on võimalik ta lisada soovitud rühma.

1.3. Õpetajale rühma määramine Rühmad funktsiooni alt on võimalik õpetajatele määrata õigused rühmapäevikute kasutamiseks. Valides soovitud rühma ning selle rühma õpetajad lahtril vajutades on võimalus õpetajale anda ligipääs rühma päevikule lisades teda nimekirja või ligipääs ära võtta teda sealt eemaldades.

•Kõik eelmainitu kehtib ka erirühmade kohta.

Opetaja ryhm.png