Rühmapäevik

Allikas: ELIIS

Rühmapäevik

1.1 Päeviku täitmine Rühmapäevik jaguneb kaheks osaks – esimeses osas kirjeldatakse päevategevusi ja teises pooles märgitakse puudujad.

1.2 Päevakirjelduse sisestamiseks piisab kui vajutate „Päevakirjelduse“ lahtri peale, mille järel muutub lahter aktiivseks ja Teil avaneb võimalus sisestada tekst. Kui olete teksti sisestanud ega taha midagi muuta ega parandada, siis vajutate nuppu „Salvesta“. Kõiki kirjeldusi on võimalik hiljem muuta ja kustutada korrates uuesti eelmisi tegevusi. Päevakirjelduse lahter on nähtav kõikidele selle rühma lapsevanematele.

1.3 Päevakokkuvõtte/analüüs - Siia lahtrisse saab õpetaja(d) kirjutada päeva kokkuvõtte analüüsi – see on nähtav ainult rühmaõpetajatele. Analüüsi kirjutamiseks toimida samamoodi nagu päeva kirjelduse sisestamiseks.

1.4 Puudujate märkimine toimub päeviku allosas. Teile kuvatakse lastenimekiri. Puudumisi saab märkida lahtris „Oli kohal“ tehes soovitud lapse nime järel lahtrisse vastav linnuke. Puudujad loetakse kokku kontrollimiseks ka ülemises lahtris.Kõrval olev lahter, mida tähistab siis "Etteteatud puudumine" - seda märgitakse juhul, kui Teie lasteaias on vastav korraldus. Kui kõik puuduvad on märgitud tuleb vajutada nuppu „Salvesta“. Puudumisi on võimalik ja muuta ja lisada juurde korrates eelmist tegevust. Puudumiste aruanne ja kohalkäimis protsent genereeritakse süsteemi poolt automaatselt – vastavalt märgitud linnukeste põhjal.

Hlo.png

1.5 Personaalne kommentaar – Iga lapsele on võimalik kirjutada tagasisidet tema vanematele kasutades selleks lahtrit „personaalne kommentaar“. Antud lahter ei ole kohustuslik ja seda näevad ainult antud lapse vanemad. Hiljem on võimalik ELIISist ka võtta välja kõik aasta jooksul kirjutatud kommentaarid.

1.6 Päevikus navigeerimine – päevikus navigeerimiseks on võimalik kasutada päeviku ülaosas asuvat kalendrit mille peale vajutades saate valida konkreetse kuupäeva mida soovite vaadata. Samuti on võimalik navigeerida ja päeva kaupa kasutades selleks vastavaid nooli.

Nav.png

1.7 Nädalavaade – Navigeerimides nuppude juures asuv kalendri tähisega nupp viib teid päeviku nädalavaatesse. Kuvatakse Teile käesoleva nädal ja antakse üle vaade toimunust. Tagasipäeviku vaatesse saab samale nupule vajutades.

1.8 Lapse profiil – Õpetajal on võimalik vaadate iga rühmapäevikus oleva lapse profiili – selleks tuleb vajutada soovitud lapse nime peale ja teid suunatakse lapsekaardile. Õpetajal on võimalus muuta lapse infot. Vajutades nupule „muuda“ muutub lahtrid lapse infoga aktiivseks ja neil olevat infot on võimalik muuta ja lisada. Pärast muudatusi vajutada nuppu „ Salvesta“, süsteem annab tagasiside, et „muudatused on salvestatud“.

1.8.1 Lapse profiilis on võimalik märkida tema söögikorrad vastavalt esitatud avalduse ja lasteaias kehtivale toitlustus korrale. Söögikordade märgimiseks tuleb profiilil vajutada „muuda „ nuppu ja märkida linnuke siis vastavalt „Hommikusöök“, „Lõunasöök“ või „Oode“. Vastavalt märgitule kuvatakse aruannetes ka lapsesöögikorrad.

Profiil.png

1.8.2 Koolivalmiduskaart/arengukaart/kõnearengu kaart – Iga lapse kohta on võimalik täita koolivalmiduskaart. Kaardil muutuvad lahtrid aktiivsed kui nende peale vajutada ning siis sisestada soovitud tekst ning vajutada nuppu „Salvesta“ ning lapse proofili tagasi liikumiseks vajutada nuppu „ Tagasi profiili“. Kui täidetakse rohkem kui ühe lapse kaarte, siis on võimalik vasakult ülevalt rippmenüüst valida kohe järgmine soovitud laps.

1.8.3 Lapsevanema lisamine – vajutades nupule lisa lapsevanem küsib süstemeem teilt isikukoodi, eesnime, perenime ja seost lapsega. Kui lapse vanem on lisatud, siis tekitatakse talle automaatselt konto ja tal on võimalik id-kaardiga logida süsteemi.