Sõnumid

Allikas: ELIIS

Sõnumid

Sõnumite funktsiooniga on võimalik kasutajal saata süsteemi siseselt sõnumeid kas teisele kasutajatele või kasutajatele.

7.1. Sõnumi saatmine Sõnumi saatmiseks tuleb vajutada „Koosta sõnum“ nuppu. Lisada sõnumi saaja, trükkides sisse sõnumi saaja nimi. Peale nime esimese tähe sisestamist pakub süsteem kõiki võimalike variante, kaasa arvatud gruppe. Kui sobiv kasutaja või grupp leitud tuleb hiirega tema nimele vajutada. Kasutaja/grupp ilmub saajate lahtri kõrvale. Võimalus lisada mitu kasutajat/gruppi. Järgmisesse lahtrisse tuleb sisestada sõnumi teema ja peale seda viimasesse lahtrisse sõnum ise. Lõpetuseks vajutada nuppu „Saada“. Sõnum ilmub saaja ELIISi postkasti. Kui saaja on salvestanud oma profiili ka emaili aadressi, siis läheb sõnum ka saaja emailile. Vastamiseks peab siiski logima ELIISi.


Sonumid1.png

Sonumid2.png